Aan & verkoop keuring

Een Aankoop keuring voor een te kopen huis, beschermt u als koper tegen schade door zogenaamde verborgen gebreken en/of defecten aan het huis of de installaties daarvan. Alle visuele gebreken worden opgenomen in het rapport. Tevens Kunt u de werkzaamheden van de aannemer aan de hand van dit rapport controleren. Tijdens de inepectie worden er foto´s gemaakt ter ondersteuning.

Verkopers kunnen doormiddel van een verkoopkeuring deels voldoen aan de meldingsplicht welke verkopers hebben ten opzichte van kopers. In het rapport worden allen eventuele visuele gebreken aan de woning opgenomen.


Door onze bouwkundige wordt de woning uitgebreid en grondig onderzocht naar de bouwkundige staat en op mogelijke gebreken hiervan. Dit gebeurt ter plaatse op basis van een visuele inspectie, op een maximaal aan essentiële punten. Deze keuring resulteert in een schriftelijke rapportage, welke buiten de verkopende partij om tot stand komt en geeft een gedegen beeld van de bouwkundige en technische staat van de te kopen woning. Het rapport wordt mondeling toelicht om extra service te bieden en onduidelijkheden te vermijden.


De keuring omvat:

1 Bouwkundige staat van vloer, muren, dak
2 Staat van puien, kozijnen enz.
3 Oordeel over de staat van hang- en sluitwerk
4 Visuele inspectie van de CV installatie zover mogelijk (deze worden niet getest)
5 Visuele toestand van de elektrische installatie (deze wordt niet getest of gemeten)
6 Technische en onderhoudstaat van keuken.
7 Technische en onderhoudstaat van toilet, badkamer etc.
8 Een oordeel over de staat van evt. schuren, garage's en opstallen
9 Vaststelling aanwezigheid loden waterleiding, koperen waterleidingen e.d.
10 Een kostenraming met direct noodzakelijke kosten en termijn kosten.


Wanneer u (specifieke) vragen heeft over de te kopen woning vinden wij het raadzaam dat u daarbij zelf aanwezig bent. Het spreekt voor zich dat u als toekomstige koper vooraf, voor deze door ons uit te voeren keuring, toestemming vraagt aan de verkoper en eventueel ook aan de verkopende makelaar. Specialistisch onderzoek (SO) zoals bijvoorbeeld onderzoek naar houtinsecten; asbest onderzoek of funderings-grond-onderzoek, wordt niet uitgevoerd. Wel wordt er door de bouwkundige zonodig aangegeven of het verstandig is zo’n onderzoek uit te laten voeren.

Copyright © 2013 Wieser's Advies | Algemene Voorwaarden | Powered by Codyco