NHG keuringen

Een Nationale Hypotheek Garantie keuring (NHG), zijn bouw technische keuringen volgens een speciale NHG norm. Het uitterlijk van het rapport is vastgesteld door de N.H.G. instantie. Dit ten behoeve van speciale NHG hypotheek vormen.
Alleen een speciaal NHG model wordt toegestaan, waarin precies staat omschreven wat de bouwkundige moet onderzoeken. In principe is dit alleen de buitenzijde (de schil) en deels de binnenzijde van het pand. Ons bureau heeft dit model en mag de keuring uitvoeren. Wij wijzen u erop dat onze aankoopkeuring uitgebreider is dan het model van de NHG. De keuringen voor NHG zijn geen garantie en geven geen garantie.

In de normen van 2003 wordt de term kwaliteitsverbetering geïntroduceerd. De definitie van kwaliteitsverbetering is: Het treffen van bouwkundige voorzieningen aan een woning. In de normen is daarmee het onderscheid tussen het herstel van achterstallig onderhoud en kosten van woningverbetering vervallen. Dit betekent onder andere dat:

Bij aankoop van een bestaande woning (norm 6) niet alleen de kosten van achterstallig onderhoud maar ook de kosten van verbetering volledig kunnen worden meegefinancierd.

Bij NHG voor kwaliteitsverbetering (norm 10) zijn herfinancieringen en tweede hypotheken mogelijk indien sprake is is van kwaliteitsverbetering.

Kostengrens:

Of u in aanmerking komt voor een hypotheek met NHG, hangt onder andere af van uw inkomen, de koopsom van de woning en eventuele kosten voor kwaliteitsverbetering. De lening, noch de totaalsom van de kosten, mag in ieder geval bij aankoop niet meer bedragen dan € 350.000,-. Bij oversluiten mag het niet meer zijn dan € 265.000. Kosten worden periodiek aangepast. Genoemde kosten kunnen verouderd zijn.

Copyright © 2013 Wieser's Advies | Algemene Voorwaarden | Powered by Codyco