Planmatig onderhoud (MJOP)

Het opstellen van een systeem voor planmatig onderhoud van gebouwen begint met het formuleren van een programma van eisen. Hierin worden alle in en outs van het onderhoudssysteem vastgesteld. Wij kunnen voor u een onderhoudsplan opstellen voor bijvoorbeeld 5 of 10 jaar afgestemd op uw situatie. Hierin komen alle onderhoudselementen naar voren en worden hier acties aan gekoppeld. De belangrijke punten worden verduidelijkt met een foto. Op deze manier krijgt u goed inzicht in de onderhoudsstaat van uw gebouw.

Wat is planmatig onderhoud?

1. Zichtbaar maken van de te verwachten onderhoudsuitgaven;
2. Zoveel mogelijk preventief uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden;
3. Zo effectief mogelijk gebruikmaken van de onderhoudsbudgetten

De basis van een goed onderhoudssysteem wordt bepaald door de kwaliteit van de verwerking van de verkregen gegevens. De opname en inspectie(s) worden verwerkt in een betrouwbare rapportage waarin de staat van uw onroerend goed verkeert. De begroting en meerjarenplanning vormen een uitstekend hulpmiddel voor een goed financieel en technisch beheer van uw gebouwen. Wieser’s Advies, is een bouwkundig adviesbureau dat u kan bij staan voor het actualiseren van prijzen, het voorbereiden van de plannen en de begeleiding van de uitvoering. Voor meer informatie kunt u Contact met ons opnemen.

Wij kunnen meestal op redelijk korte termijn de woningen inspecteren en de onderhoudsplannen op redelijk korte termijn opstellen en bij u aanleveren.

Copyright © 2013 Wieser's Advies | Algemene Voorwaarden | Powered by Codyco